3 SLOŽKOVÉ KARTY – PRÁCE S NIMI

Třísložkové karty jsou součástí v Montessori jeslích, školkách i základních školách. Každá třída má svá specifika pro práci s nimi, od práce pouze s obrázky a modely až po čtení a psaní. Ve spojení s kartami rozšiřujeme dětem slovní zásobu a skrze ně poznáváme svět v různých oblastech.

Už z názvu poznáváme, že budou složeny ze tří částí. Je to karta s obrázkem a pod ním název/text, karta s obrázkem samostatně a karta s názvem/textem. Kartu, kde je obrázek i text využíváme jako kontrolní, dítě má možnost pracovat bez zásahu dospělého a svou práci si zkontrolovat.

Když si tedy karty vytisknete a zalaminujete máte tři sady karet. V první sadě máte karty s krásnými obrázky u dětí do tří let jsou to přesné obrázky předmětu nebo modelu který přiřazujete a je dobré mít obrázky na bílém pozadí, u dětí nad tři roky již používáme kvalitní fotografie z reálného života. Druhá sada karet obsahuje malé úzké karty s názvy/textem, které pak můžeme přiřazovat ke kartám s obrázky. Třetí sada obsahuje karty jak s obrázkem, tak textem dohromady, nerozstřižené.

Sady všech těchto karet můžete vytvářet na různá témata, dle ročních období, zájmů dítěte, aktuální situace atp..

Jak jsem již psala, je dobré, aby fotografie na kartách byli reálné a bylo z nich dobře patrné co to je. Můžete použít i kreslené karty, u nich je dobré dbát na co nejvěrnější kopii té dané věci, kterou dítěti představujeme. U dětí do tří let používáme bílé pozadí proto, protože se lépe soustředí na tu danou věc a polarizuje svou pozornost.

JAK S KARTAMI PRACUJEME

DĚTI 1,5 – 3 ROKY

U dětí do tří let představujeme karty s obrázky bez názvů a jasně dítěti řekneme co na obrázku je. Neměli bychom dítěti představovat více než tři nové věci najednou. U dětí do tří let používáme karty a předměty z každodenního života (předměty z kuchyně, koupelny, domácí zvířata, dopravní prostředky atp.). Děti si upřesňují slova pro danou věc, kterou denně používají nebo vidí a učí se nové. Díky práci s kartami si slovní zásobu rozšiřují a dříve mluví. Při představování např. domácích zvířat nepoužíváme zdrobněliny (pejsek) nebo citoslovce (haf haf), zvířata nazýváme tak jak jsou PES.

DĚTI 3 – 6 LET

V tomto období už používáme všechny sady. Platí i nadále pravidlo, že představujeme 3 nové věci najednou a následně můžeme přidávat vždy ty které už byli představeny. Karty už máme i ve složitějších tématech – kontinenty a zvířata jednotlivých kontinentů, druhy rostlin, různé druhy zvířat, části těla atp.. Karty už rozdělujeme i dle kategorií např. Savci, hmyz, plazi nebo v oblasti jazyka na živočichy, rostliny, člověka atp.. Tyto kategorie mají i své barevné rozlišení okrajů.

Děti se učí přesné názvy věcí ale také přesné názvy jednotlivých částí. Práci s kartami propojujeme s ukazováním věcí v reálu jako např. rostliny nebo zvířata, ale je dobré, že dítě má možnost v klidu a soustředěně tyto informace procvičovat s kartami a modely. Je důležité, aby dítě mělo konkrétní zkušenost v reálném světě!

Díky kartám se děti v sensitivním období na čtení a psaní v tomto zdokonalují. V rámci přiřazování mohou číst písmenko po písmenku, ty děti, které neznají porovnávají s kontrolní kartou. Děti, které nečtou názvy jen porovnávají, zda se jim zdají stejné a i díky této činnosti se jim jednotlivá písmena ukládají v hlavě, až budou znát název daného písmena, už ho jen použijí.

Když dítěti karty ukazujete, vezměte si karty před sebe otočené obrázkem dolů a postupně otáčejte kartu a řekněte k tomu název, pak další a další. Pokládejte je na stůl nebo kobereček tak, abyste mohli vedle té jedné karty položit druhou a pokud pracujete i s modely nebo předměty tak tam mohl být ještě model nebo předmět. Karty je tedy dobré skládat pod sebe zleva doprava. Může se stát, že některé věci dítě již zná, pak můžete karty projít a vyřadit ty které již dítě zná a pracovat s těmi které nezná – umí.

PRAKTICKÁ UKÁZKA

Jako ukázku, vám sem napíši, jak takovou prezentaci s kartami dělám já. Představte si, že jsem s dítětem, které se jmenuje Verča:

  1. „Verčo, vezmeme si karty ke stolečku ano“.
  2. Karty položím na stůl před sebe obrázkem dolů.
  3. „Dívej se a poslouchej. …. Housle, viola, klarinet ….„ Po jedné otáčím obrázky a pojmenovávám. Dávám je vedle sebe zleva doprava. Poslední kartu, kde je obrázek všech věcí celé skupiny nechávám otočenou obrázkem dolů.
  4. Pokračuji v osvojování názvů, které dítě slyšelo. „Verčo, ukaž mi, kde jsou housle …..“
  5. „Teď to zamícháme a zkusíme to znovu ano“ Karty promíchám a opět vyskládám vedle sebe.
  6. Opět se dítěte ptám „Co je tohle? …“ Až mi dítě pojmenuje všechny věci skupiny, vezmu poslední kartu s obrázkem celé skupiny, dám ji nahoru nalevo nad jednotlivé řady a řeknu „tohle všechno jsou hudební nástroje“
  7. Pak nechávám dítě samostatně pracovat. Nebo se zeptám zda mi to chce teď samo ukázat atp..

Jako druhou lekci s kartami dělám přiřazování předmětu nebo modelu ke kartě. Na začátku si projdeme všechny karty a znovu si je pojmenujeme a pak přikládáme správné modely nebo předměty.

Třetí lekce je pak přiřazování jednotlivých karet a názvů a pak předmět. Vyskládám tedy nejprve kartu s obrázkem a názvem, pak vezmu kartu s obrázkem a přiřadím ke stejnému, jako poslední přiřazuji název. K takto vyskládaným kartám přiřadím předměty.

Používáme karty i bez předmětů, tam dochází k přiřazování bez posledního kroku přiřazení předmětu. U těchto lekcí dochází k procvičování čtení a příprava na psaní.

Jana Beranová
“Miluji děti a mou vášní je Montessori. Toto spojení je mou životní cestou, skrze kterou ráda inspiruji rodiče, jak si pozvat a přinést do svého domova lásku, řád a spokojenost.” Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.